Teemaattiset ryhmät

Temaattisten istuntojen teemat:

1. Suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen kielten sekä kulttuurien siirtäminen tuleville sukupolville
    I
    • Koulutustasot ja opetusmetodit, esiopetus, kieli perheessä  
    • Kansojen suhde äidinkieleen. Kielen arvostus ja status yhteiskunnassa, elvyttämisen keinot.
    • Kaksi- ja monikielisyys
    II
    • Ammatillinen koulutus
    • Koulutus maaseutupaikkakunnilla
    III
    • Kulttuuriperintö,kansankulttuuri
    • Kansallinen ammattitaide

2. Suomalais-ugrilainen informaatioympäristö: kehitysnäkymät
    • Kansallisten keskusten työn kokemukset
    • Äidinkielet ja nykyaikaiset tiedotusteknologiat

3. Kansalaisyhteiskunta ja valta
    • Vuorovaikutus eri tasoilla; kokemus ja käytäntö
    • Kansalaisyhteiskunnan instituutioiden, mukaan lukien suomalalais-ugrilaisten nuorisojärjestöjen työn kokemukset

4. Talous ja ympäristö
    • Kestävä taloudellinen kehitys, alkuperäiskansat ja business
    • Kestävä matkailu (ekologinen ja etninen matkailu)

5. Väestö- ja muuttoprosessit. Vanhat ja uudet diasporat
    • Väestöllinen tilanne
    • Terve elämäntapa ja urheilu, kansalliset urheilulajit.